Arabisch 1 + 2

Het Arabisch is voor een islamitisch theoloog van belang omdat de theologische brondocumenten in de Arabische taal zijn geschreven, maar ook omdat de internationale theologische voertaal de Arabische is.

Periode:
1 t/m 4

Studiebelasting:
6 EC + 6 EC

Leerresultaat:

Het Arabisch is voor een islamitisch theoloog van belang omdat de theologische brondocumenten in de Arabische taal zijn geschreven, maar ook omdat de internationale theologische voertaal de Arabische is.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je, met behulp van de basiselementen van de Arabische taal: de Arabische letters, klanken en klankcombinaties, het Arabische schrift en de Arabische grammatica, eenvoudige Arabische teksten correct lezen, schrijven en vertalen.

Presentatie van een schriftelijke opdracht en Pecha Kucha (p1-2), Pecha Kucha en Gedicht (p3-4)