Arabisch: Qur’an en Hadithteksten begrijpen

Het Arabisch is voor een Islamitisch theoloog niet alleen van belang omdat de Koran en hadith theologische brondocumenten zijn die in de Arabische taal zijn geschreven, maar ook omdat de internationale, theologische voertaal de Arabische is.

Periode:
1 + 2

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Het Arabisch is voor een Islamitisch theoloog niet alleen van belang omdat de Koran en hadith theologische brondocumenten zijn die in de Arabische taal zijn geschreven, maar ook omdat de internationale, theologische voertaal de Arabische is.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je, door het herkennen van verschillende Arabische woordsoorten en met behulp van zeven Arabische zinsconstructies, verschillende koran- en hadithteksten correct lezen, begrijpen en vertalen. Daarbij leer je ook een Arabisch (online-) woordenboek gebruiken.

Schriftelijke toetsopdracht