Didactiek en Leren

Als islamitisch theoloog kun je werken binnen het onderwijs als leraar levensbeschouwing. Je kiest er dan voor om met leerlingen te werken aan zingeving. Als basis daarvoor zijn werkzaamheden belangrijk die te maken hebben met ‘leren’ en ‘lesgeven’. Deze werkzaamheden zijn belangrijk zodat je als leraar jouw onderwijs zo kunt ontwerpen waardoor jouw leerlingen ook daadwerkelijk iets leren. Daarbij maak je gebruik van methoden afkomstig uit de onderwijswetenschap.

Periode:
3+4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Als islamitisch theoloog kun je werken binnen het onderwijs als leraar levensbeschouwing. Je kiest er dan voor om met leerlingen te werken aan zingeving. Als basis daarvoor zijn werkzaamheden belangrijk die te maken hebben met ‘leren’ en ‘lesgeven’. Deze werkzaamheden zijn belangrijk zodat je als leraar jouw onderwijs zo kunt ontwerpen waardoor jouw leerlingen ook daadwerkelijk iets leren. Daarbij maak je gebruik van methoden afkomstig uit de onderwijswetenschap.

Leeruitkomst:

Na afloop van de onderwijseenheid ‘Didactiek en leren’ kun je lessen levensbeschouwing voorbereiden met de materialen die bij de uitvoering van deze lessen ondersteunend zijn voor het bereiken van leerresultaat bij de leerlingen.

Formatieve kennistoets (p3) + lesplannen (p4)