Geloofsleer (‘Ilm al-kalam)

De geloofsleer van de islam wordt ‘Ilm al-Kalâm, ook wel ‘Aqîda, Usûl ad-Dîn of ‘Ilm at-Tawhîd genoemd. Waarom geloven mensen bijvoorbeeld in een schepper, profeten en een leven na de dood? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen binnen de islamitische stromingen zoals de soennitische, shi’itische en mu’tazilitische leer? Voor de theoloog in Nederland is het ook belangrijk om de overeenkomsten en verschillen tussen de islamitische, de christelijke en de joodse geloofsleer te kennen zodat je de dialoog met andersgelovigen kunt aangaan.

Periode:
3

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

De geloofsleer van de islam wordt ‘Ilm al-Kalâm, ook wel ‘Aqîda, Usûl ad-Dîn of ‘Ilm at-Tawhîd genoemd. Waarom geloven mensen bijvoorbeeld in een schepper, profeten en een leven na de dood? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen binnen de islamitische stromingen zoals de soennitische, shi’itische en mu’tazilitische leer? Voor de theoloog in Nederland is het ook belangrijk om de overeenkomsten en verschillen tussen de islamitische, de christelijke en de joodse geloofsleer te kennen zodat je de dialoog met andersgelovigen kunt aangaan.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je de geloofsleer beschrijven zoals het geloven in Allah en zijn eigenschappen, geloofsaspecten betreft de profeten en het profeetschap, geloofsleer betreft het hiernamaals, de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en Joodse en christelijke geloofsleer.

Portfolio