Geschiedenis van de vier rechtgeleide kaliefen

Na het overlijden van de profeet Muhammad hebben de eerste vier kaliefen, die door de Sunnieten bekend staan als de rechtgeleide kaliefen, een belangrijke rol gespeeld bij de institutionalisering van de islam. Bij veel vraagstukken wordt gerefereerd aan hoe deze vier kaliefen de islam hebben geïnterpreteerd.

Leerresultaat:

Na het overlijden van de profeet Muhammad hebben de eerste vier kaliefen, die door de Sunnieten bekend staan als de rechtgeleide kaliefen, een belangrijke rol gespeeld bij de institutionalisering van de islam. Bij veel vraagstukken wordt gerefereerd aan hoe deze vier kaliefen de islam hebben geïnterpreteerd. Voor een islamitisch theoloog is kennis over deze vier personen van essentieel belang omdat het inzicht geeft, en een beter begrip ontwikkelt, van de islamitische bronnen. De moslimtheoloog is hierdoor beter in staat om het voorbeeld van de vier kaliefen te vertalen naar de dagelijkse praktijk en vanuit hun voorbeeld adequaat antwoord te geven op (hedendaagse) geloofsvragen.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je de belangrijkste gebeurtenissen en discussie onderwerpen uit de tijd van de vier rechtgeleide kaliefen uiteenzetten, en kun je deze koppelen aan hedendaagse kwesties.

Kennisclip