Geschiedenis

Geschiedenis gaat over feiten maar is geen objectieve interpretatie van deze feiten.

Het komt er op neer dat men (vooral) vanuit zijn eigen visie en perspectief de geschiedenis schrijft. Wees je ook bewust van je eigen subjectiviteit is de boodschap voor de eerste eerstejaarsstudenten bij de onderwijseenheid: Geschiedenis van de vier rechtgeleide kaliefen.