Hedendaagse islamitische bewegingen

Het is van belang dat een islamitische theoloog naast kennis en inzicht in de theologische bronnen ook inzicht heeft in hedendaagse islamitische bewegingen. Hiermee heeft de islamitisch theoloog inzicht in de soort en eigenschappen alsmede in voedingsbodem en motieven van islamitische bewegingen.

Periode:
4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Het is van belang dat een islamitische theoloog naast kennis en inzicht in de theologische bronnen ook inzicht heeft in hedendaagse islamitische bewegingen. Hiermee heeft de islamitisch theoloog inzicht in de soort en eigenschappen alsmede in voedingsbodem en motieven van islamitische bewegingen. Een islamitisch theoloog kan zijn functie niet vervullen als hij niet over een bijzondere kennis beschikt inzake moderne stromingen en bewegingen binnen de islam. De islamitisch theoloog kan hiermee, over de grenzen van de eigen specifieke traditie heen, op een vruchtbare wijze met moslims van diverse achtergronden en binnen de context van de moderne samenleving (samen)werken.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je aan de hand van hedendaagse islamitische bewegingen inzicht verkrijgen in de sociale bewegingen in de islamitische wereld die belangrijke partners zijn (geweest) voor de sociaal-culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkeling van de samenleving. Je kunt ten aanzien van een aantal, qua denkbeelden zowel als maatschappelijke en politieke rol sterk uiteenlopende, recente en hedendaagse islamitische bewegingen benoemen.

Presentatie digitale poster met reflectieverslag