Hindoeïsme en Boeddhisme

Omgaan met de diversiteit op levensbeschouwelijk gebied is van grote betekenis voor de persoonlijke levensbeschouwing van mensen, en dus ook voor moslims, die overal in hun dagelijks leven de mogelijkheid van andere antwoorden op hun levensvragen tegenkomen. Als islamitisch theoloog werk je in een pluriforme samenleving en kun je helpen om de dialoog tussen moslims en anders-gelovigen te verbeteren.

Periode:
3

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Omgaan met de diversiteit op levensbeschouwelijk gebied is van grote betekenis voor de persoonlijke levensbeschouwing van mensen, en dus ook voor moslims, die overal in hun dagelijks leven de mogelijkheid van andere antwoorden op hun levensvragen tegenkomen. Als islamitisch theoloog werk je in een pluriforme samenleving en kun je helpen om de dialoog tussen moslims en anders-gelovigen te verbeteren. Daarom is kennis van de levensbeschouwelijke tradities van hindoeïsme en boeddhisme van belang. Om deze tradities goed te kunnen verstaan maken we kennis met de radicaal andere benadering die het oosten heeft van tijd, van de verhouding tussen mens en wereld en van persoonlijke identiteit.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je de dynamiek en diversiteit binnen hindoeïsme en boeddhisme rondom feesten en gebruiken, geloofsopvattingen, bronnen en de geschiedenis benoemen. Ook kun je de actuele situatie van hindoeïsme en boeddhisme in Nederland benoemen en aanknopingspunten vinden voor de dialoog tussen boeddhisme, hindoeïsme en islam.

Presentatie praktijkopdracht met reflectieverslag