Humanisme en secularisering

Het vermogen tot het voeren van en bemiddeling bij een levensbeschouwelijke dialoog is één van de belangrijkste vaardigheden die jij als islamitisch theoloog kunt inzetten in jouw werkveld. Het humanisme is een levensbeschouwing die vergelijkbaar is met een religieuze traditie zoals Islam, Christendom, Jodendom, enzovoorts.

Leerresultaat:

Het vermogen tot het voeren van en bemiddeling bij een levensbeschouwelijke dialoog is één van de belangrijkste vaardigheden die jij als islamitisch theoloog kunt inzetten in jouw werkveld. Het humanisme is een levensbeschouwing die vergelijkbaar is met een religieuze traditie zoals Islam, Christendom, Jodendom, enzovoorts. Het is van belang om als islamitisch theoloog een waarheidsgetrouw beeld van het humanisme te hebben, omdat dit een levensbeschouwelijke stroming is waartoe vele mensen in de Westerse wereld behoren of gerekend kan worden. Dit is belangrijk, omdat het humanisme niet zo gemakkelijk in een traditioneel hokje te plaatsen is. De mens staat centraal, maar dat betekent lang niet voor alle humanisten dat het bestaan van God wordt afgewezen, of dat godsdienstige tradities de rug wordt toegekeerd. Het lijkt alsof zo’n samenleving God niet meer nodig heeft om in balans te zijn. Dit proces van loskoppeling van de samenleving van God wordt secularisering genoemd. Als islamitisch theoloog stel je je in op een nieuwe ruimte die de samenleving gelaten heeft voor godsdienst waardoor je de dialoog tussen moslims en anders-gelovigen kunt helpen verbeteren.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je een interview voorbereiden en voeren met een humanistische tijdgenoot waaruit blijkt dat je als islamitische theoloog:
● kunt kijken naar een levensbeschouwelijke traditie met de ogen van een betrokken buitenstaander
● kunt denken en spreken vanuit een waarheidsgetrouw beeld van de geschiedenis van en diversiteit binnen het humanisme
● kunt oefenen in en coachen bij vormen van interreligieuze communicatie en/of levensbeschouwelijke dialoog

Interviewverslag