Inleiding levensbeschouwing

In de pluriforme context van de Nederlandse samenleving, kom je als islamitisch theoloog in aanraking met een diversiteit aan levensbeschouwingen, al dan niet religieus. Vanuit de basis van levensbeschouwelijke begrippen en de belangrijkste perspectieven krijg je als islamitisch theoloog inzicht in de ontwikkeling van een levensbeschouwing.

Leerresultaat:

In de pluriforme context van de Nederlandse samenleving, kom je als islamitisch theoloog in aanraking met een diversiteit aan levensbeschouwingen, al dan niet religieus. Vanuit de basis van levensbeschouwelijke begrippen en de belangrijkste perspectieven krijg je als islamitisch theoloog inzicht in de ontwikkeling van een levensbeschouwing, en het aspect van zingeving daarin, van anderen maar ook vooral van jezelf. Dit stelt je in staat hierover een waardevolle dialoog te voeren en door het helder krijgen van je eigen visie een bijdrage te leveren aan een humane samenleving.

Leeruitkomst:

Na het volgen van deze onderwijseenheid heb je met behulp van levensbeschouwelijke begrippen en perspectieven een visie ontwikkeld op levensbeschouwing en kan je reflecteren op je eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Portfolio