Islamitische geschiedenis vanaf de Umayyaden tot 1800

Voor een islamitisch theoloog is kennis van de belangrijkste feiten en inzicht in de belangrijke ontwikkelingen in de klassieke periode van de islamitische geschiedenis belangrijk, omdat tijdens deze periode de islamitische leer en gemeenschap vormen aannamen die van grote invloed zijn op latere perioden tot aan het heden toe.

Leerresultaat:

Voor een islamitisch theoloog is kennis van de belangrijkste feiten en inzicht in de belangrijke ontwikkelingen in de klassieke periode van de islamitische geschiedenis belangrijk, omdat tijdens deze periode de islamitische leer en gemeenschap vormen aannamen die van grote invloed zijn op latere perioden tot aan het heden toe. Niet alleen betekent dit aandacht besteden aan veranderingen in de politieke en maatschappelijke omstandigheden binnen de islamitische wereld, maar ook stilstaan bij de verhouding tussen de islamitische wereld en het westen gedurende deze periode. Tevens wordt er aandacht besteed aan de invloed van de bestudeerde periode op moslims in hedendaagse samenlevingen. Met kennis van deze Islamitische geschiedenis kan je enerzijds huidige politieke en religieuze ontwikkelingen in de samenleving beter duiden, en anderzijds stelt het jou als professional in staat om anderen beter te begeleiden bij hun eigen oriƫntatie op islamitische tradities binnen een moderne en pluriforme samenleving.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je de belangrijkste gebeurtenissen en discussieonderwerpen vanaf de periode van de Umayyaden tot aan het einde van de Ottomanen beschrijven en koppelen aan de hedendaagse toepassing en belijden van de Islam.

Werkstuk