Islamitische Theologie (op Masterniveau)

IUA-Islamitische Theologische Faculteit biedt studenten de mogelijkheid om op masterniveau te specialiseren in de islamitische theologie.

Studenten die het programma op bachelor niveau bij de IUA hebben gevolgd kunnen hun studie voortzetten om op academisch niveau zich verder te verdiepen in islamitische theologie.
Het programma op masterniveau ziet er als volgt uit:

Programma op masterniveau: islamitisch theologie (60 ec)

  Periode 1

 • Project in een organisatie zoals het onderwijs, het bedrijfsleven of de zorg - Islamitisch theoloog als verbinder (1/2) 6
 • Filosofie van religie 3
 • Jurisprudentie van moslim-minderheden (Fiqh al-aqalliyyât) 3
 • Moslim zijn in Nederland; Coaching bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken 3
 • Onderzoeksmethodologie, wetenschappelijk schrijven (1/2) 6

  Periode 2

 • Project in een organisatie zoals het onderwijs, het bedrijfsleven of de zorg - Islamitisch theoloog als verbinder (2/2) 6
 • Persoonlijk leiderschap binnen superdiverse organisaties 3
 • Vrede- en veiligheidsvraagstukken in de islam (Fiqh al-Djihâd) 3
 • Ethiek en beroep: Coaching bij morele dilemma’s 3
 • Onderzoeksmethodologie, wetenschappelijk schrijven (2/2) 6

  Periode 3 & 4

 • Masterstage 10
 • Assessment 5
 • Masterscriptie 15

Studenten die het programma op bachelor-niveau bij de IUA niet hebben gevolgd dienen een pre-mastertraject af te ronden van 60 ec’s om toegelaten te worden tot het masterprogramma van de IUA. Het pre-masterprogramma ziet er als volgt eruit;

Pre-masterprogramma (60 ec)

  Periode 1

 • Arabisch-1 (1/2) 6
 • Qur’anwetenschappen 3
 • Islamitische pedagogiek 3
 • Levensloop van de profeet Muhammad (Sira) 3
 • Psychologie van religie 3

  Periode 2

 • Arabisch-1 (2/2) 6
 • Hadithwetenschappen 3
 • Islamitische filosofie 3
 • Geschiedenis van de vier rechtgeleide kaliefen + Islamitische geschiedenis vanaf Umayyaden tot 1800 6

  Periode 3

 • Arabisch-2 (1/2) 6
 • Qur’an exegese (Usul at-Tafsir) 3
 • Geloofsleer (Ilm al-Kalam) 3
 • Wereldgodsdiensten: Jodendom, Christendom 3
 • Hindoeïsme en Boeddhisme 3

  Periode 4

 • Arabisch-2 (2/2) 6
 • Rechtsmethodologie (Usul al-Fiqh) 3
 • Hedendaagse islamitische bewegingen 3
 • Sociologie van religie 3
 • Humanisme en secularisatie 3

Lesdagen:
Master: dinsdag
Pre-master deeltijd: zaterdag
Pre-master voltijd: zaterdag en woensdag

NVAO: Nadat de eerste onderwijscyclus is afgerond, wordt de opleiding beoordeeld door de NVAO voor erkenning.