Jodendom en Christendom

Als islamitisch theoloog werk je in een pluriforme samenleving. Dat betekent ook dat je te maken krijgt met een diversiteit aan levensbeschouwingen. Hoe geven christenen en joden vorm aan hun geloof? Welke heilige boeken hebben ze en welke rituelen? Wat is hun Godsbeeld en wat betekent dat voor hun dagelijks leven?

Periode:
3

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Als islamitisch theoloog werk je in een pluriforme samenleving. Dat betekent ook dat je te maken krijgt met een diversiteit aan levensbeschouwingen. Hoe geven christenen en joden vorm aan hun geloof? Welke heilige boeken hebben ze en welke rituelen? Wat is hun Godsbeeld en wat betekent dat voor hun dagelijks leven? Dit zijn enkele van de vragen waarop je als islamitisch theoloog antwoord moet kunnen geven. De godsdienst-wetenschappelijke methode is hierbij leidend. Het is belangrijk niet alleen kennis op te doen over verschillende religies, maar ook na te denken over hoe je je tot hen verhoudt. Dat geldt zeker voor het jodendom en christendom: religies die behoren tot dezelfde monotheïstische familie als de islam. Met behulp van deze kennis kun je in jouw werkveld de dialoog tussen moslims en anders-gelovigen verbeteren.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je bronnen over christendom en jodendom analyseren en verbinden met de door jou opgedane kennis. Tevens kun je met het oog op de beroepspraktijk reflecteren op jouw rol in de dialoog met (aanhangers en vertegenwoordigers van) jodendom en christendom.

Verslag op basis van interview en film, documentaire of boek