Levensloop van de profeet Muhammad (Sira)

Voor een islamitisch theoloog is kennis en inzicht in de belangrijke gebeurtenissen uit de levensloop (sira) van de profeet Muhammad belangrijk. Sira vormt één van de bronnen van de Islam waarop de theologische kennis wordt gebouwd.

Leerresultaat:

Voor een islamitisch theoloog is kennis en inzicht in de belangrijke gebeurtenissen uit de levensloop (sira) van de profeet Muhammad belangrijk. Sira vormt één van de bronnen van de Islam waarop de theologische kennis wordt gebouwd. Kennis over hoe de islam is ontstaan, wat de rol van de profeet Muhammad hierin is geweest en welke gebeurtenissen uit zijn leven focus zijn geweest voor latere theologische discussies, kunnen jou als islamitisch theoloog helpen door na te denken over wat de relevantie is van deze gebeurtenissen en discussies op de hedendaagse beleving van de islam door verschillende groepen moslims. Je kunt vanuit de sira oplossingen bieden voor hedendaagse problemen in de samenleving en historische gebeurtenissen uit de sira vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast kun je medegelovigen vanuit de sira ondersteunen in het omgaan met levensvragen vragen.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je de belangrijke gebeurtenissen uit de levensloop (sira) van de profeet Muhammad en de kritiek op de bronnen beschrijven en de verhalen koppelen aan het dagelijks leven.

Portfolio