Mastercollege

Tijdens een mastercollege over jihad werd de focus gelegd op intertekstuele samenhang en het belang van de context.

Lezen we selectief of holistisch? Lezen we om eigen mening te legitimeren? Of lezen we de bronnen om een mening te formuleren.