Missie & Visie

Vanuit Islamitische traditie levert de IUA een bijdrage aan de ontwikkeling van een humane en veerkrachtige samenleving.

Iqra! wat lees! betekent, was de eerste opdracht die de profeet Mohammed v.z.m.h. in het jaar 610 als openbaring kreeg. Deze openbaring kreeg hij op een van de oneven nachten, in de laatste 10 dagen van de maand Ramadan. In 2018, 1408 jaar later maakten wij bekend dat de islamitische gemeenschap in Nederland de IUA heeft opgericht. Het was een grote gunst dat wij dit de 29ste van de maand Ramadan bekend mochten maken.

IUA is een instelling die zich als doel stelt onderwijs te bieden op bachelor- en masterniveau. Geïnspireerd door de traditie die begon met Iqra!, willen wij hoogwaardige, en voor de praktijk relevante kennis genereren die wij Haqq al-Yaqin noemen. Kennis die niet alleen wetenschappelijk toetsbaar is maar zeker ook in de praktijk direct toegepast kan worden. De integratie van een grondige wetenschappelijke bestudering van de rijkdom aan beschikbare literatuur (‘Ilm al-Yaqin) en gedegen praktijkonderzoek (‘Ayn al-Yaqin) brengt ons tot het kennisniveau dat wij nastreven.

De islamitische gemeenschap in Europa heeft kaders nodig die een brug kunnen slaan tussen het rijke islamitische historische verleden en de huidige Europese context. Met de opleiding islamitische theoloog met afstudeerrichting Imam/Islamitisch geestelijk verzorger of de afstudeerrichting als leraar levensbeschouwing vanuit islamitisch perspectief en met de opleiding islamitische theologie op masterniveau willen we toekomstig kader opleiden dat zich niet alleen inzet voor de islamitische gemeenschap, maar dienstbaar is voor de hele samenleving. IUA zal komende decennia een kweekvijver functie vervullen om de leiders van de toekomst op te leiden.

Ben je geïnteresseerd om met ons samen dit pad te bewandelen? Neem dan contact op met ons.

Voorzitter College van Bestuur IUA
Bahaeddin Budak