NQA proefaudit IUA

"De commissie concludeert dat de master Islamitische Theologie in haar fundament, staat.

Er is een mooi, uitdagend en aansprekend curriculum. Het hbo-masterniveau is geborgd en de toetsing zit gedegen in elkaar. Er is variatie in toetsvormen, waarbij de verschillende wijzen van toetsen aansluiten bij het gegeven onderwijs. De docenten zijn deskundig en enthousiast, de medewerkers vormen ondanks de beperkte aanstellingsomvang een team. De studenten geven dit ook terug: zij zijn tevreden over de expertise van hun docenten en de begeleiding die zij krijgen. Naast deze positieve punten ziet de commissie de aansluiting op het beroep - en hierbij de afstemming van de master op de zeven benoemde ‘levenssferen’ die het beoogde werkveld bestrijken - als een aandachtpunt. Een tweede aandachtspunt is de borging van de kwaliteitszorg. Al met al heeft de commissie kennisgemaakt met een master die op solide wijze verrijking en verdieping" - Netherlands Quality Agency