Organisatie & Bestuur

Raad van toezicht

(RVT)

Raad van toezicht

Voorzitter: Yusuf Altuntaş
Penningmeester: Oktay Dalmaz
Secretaris: Abdulhalim Inam
Lid: Mustafa Aktalan
Lid: Muhammed Akbaş
Lid: Muhammed Ünal

College van Bestuur

(CvB)

College van Bestuur

Voorzitter: Bahaeddin Budak

Veldadviesraad

(VAR)

Veldadviesraad

Sefa Bağcı: Adjunct hoofd IGV bij Justitie
Secretaris: Musa Groenendijk: Docent IUA
Lid: Mohamed Bouimj: Directeur SPIOR
Lid: Gökhan Çoban: Directeur ISBO
Lid: Hala Allahibi: Docente levensbeschouwing - Herman Wesselink College
Lid: Abdelouahab Bozhar: Docent godsdienst en Arabisch - Avicenna College

Examencommissie

Examencommissie

Voorzitter: Lia Bijkerk
Lid: Hasan Yar

Medezeggenschapsraad

(MR)

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Abdollah Hasb
Lid: Thom Geurts
Lid: Musa Scholten
Lid: Yunus Emre Karaer

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Abdollah Hasb