Organisatie & Bestuur

Raad van toezicht

(RVT)

Raad van toezicht

Voorzitter: Yusuf Altuntaş (Voorzitter SIO-Noord-Holland) en voormalig directeur van de ISBO)
Penningmeester: Mevlüt Ünye (Registeraccountant-Manager auditing insurance KPNMG)
Secretaris: Dr. Abdulhalim Inam (Theoloog, Voorzitter onderwijs en educatie Milli Gorus)
Lid: Mustafa Aslan (Theoloog, eigenaar van internetbedrijf)

College van Bestuur

(CvB)

College van Bestuur

Voorzitter: Bahaeddin Budak

Werkweldadviesraad

(WAR)

Werkveldadviesraad

Sefa Bağcı: Adjunct hoofd - IGV bij Justitie
Secretaris: Musa Groenendijk: Docent - IUA
Lid: Ayten Kaymakcı: Scholing- en Opleidingscoördinator - SPIOR
Lid: Gökhan Çoban: Directeur - Instituut Statera
Lid: Hala Allahibi: Docente levensbeschouwing - Herman Wesselink College
Lid: Abdelouahab Bozhar: Docent godsdienst en Arabisch - Avicenna College
Lid: Melvin Tjoe Nij - Oprichter Global People
Lid: Seyma Sungur - Arts
Lid: Sara Akkar - Psycholoog

Examencommissie

Examencommissie

Voorzitter: Abdollah Hasb
Lid medewerkersgeleding: Annigje Schelhaas
Lid studentengeleding: Necmettin Aydin
Lid studentengeleding: Fadime Altin

Medezeggenschapsraad

(MR)

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Abdollah Hasb
Lid: Annemiet Geldof
Studentengeleding: Emre Gungor
Studentengeleding: Fadime Altin

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Hala Allahibi all@hethwc.nl
Abdelouahhab Bozhar a.bozhar@live.nl