Oriƫntatie op het beroep van de leraar

Van sommige beroepen wordt gezegd dat het een roeping is, met name beroepen met een religieuze achtergrond zoals leraar godsdienst/levensbeschouwing. Als leraar heb je echter niet alleen te maken met de inhoud vanuit de theologie. Je moet ook op de hoogte zijn van de verschillende facetten van het onderwijs, zoals de basiskennis over onderwijsvisies in het algemeen en godsdienstonderwijs in Nederland in het bijzonder.

Leerresultaat:

Van sommige beroepen wordt gezegd dat het een roeping is, met name beroepen met een religieuze achtergrond zoals leraar godsdienst/levensbeschouwing. Als leraar heb je echter niet alleen te maken met de inhoud vanuit de theologie. Je moet ook op de hoogte zijn van de verschillende facetten van het onderwijs, zoals de basiskennis over onderwijsvisies in het algemeen en godsdienstonderwijs in Nederland in het bijzonder. Vanuit de context van de school waar je werkt kun je als leraar godsdienst/levensbeschouwing bijdragen aan de bevordering van sensitiviteit bij interculturele/interreligieuze communicatie en cultuurverschillen en interreligiositeit in de les. Dit is in deze maatschappij heel waardevol, ongeacht of je dit nu doet vanuit een roeping of als beroep

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid heb je een duidelijk beeld van de belangrijke onderwijsvisies binnen het Nederlands onderwijs en wat het leraarschap godsdienst/levensbeschouwing inhoudt. Je hebt voor jezelf vastgesteld of het werkveld van het onderwijs, en het leraarschap voor jou een roeping dan wel een mogelijke beroepskeuze is. 7 Ook heb je een eerste stap gezet in het nadenken en formuleren van jouw wijze van beroepsbeoefening, en in het bijzonder aangaande mogelijke middelen ter bevordering van dialoog en (inter)religieuze sensitiviteit.

Portfolio