Pedagogiek in het onderwijs

Kennis van de pedagogiek is belangrijk omdat je, als je straks eventueel voor de klas staat, je eigen pedagogische benadering moet kiezen. Daarvoor moet je iets weten van de geschiedenis ervan, de theoretische concepten en de huidige positie van het vakgebied binnen de sociale wetenschappen.

Leerresultaat:

Kennis van de pedagogiek is belangrijk omdat je, als je straks eventueel voor de klas staat, je eigen pedagogische benadering moet kiezen. Daarvoor moet je iets weten van de geschiedenis ervan, de theoretische concepten en de huidige positie van het vakgebied binnen de sociale wetenschappen. Ook moet je kennis hebben van het pedagogische landschap binnen het Nederlandse basisonderwijs. Deze kennis helpt je te reflecteren op je eigen positie als pedagoog in de klas (één van de rollen van een leerkracht) en maakt het mogelijk om beargumenteerd tot een keuze te komen voor een eigen pedagogische benadering. In je rol als pedagoog voor de klas heb je kennis en praktische handvatten nodig om een zo veilig mogelijk klimaat in je klas te scheppen. Maar pedagogiek gaat verder dan alleen leraarschap. Ook in de communicatie met anderen in verschillende settings zijn pedagogische inzichten relevant.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid heb je inzicht in de pedagogiek als wetenschap en de verschillende stromingen daarbinnen en kun je pedagogische concepten en benaderingen herkennen, benoemen en hierop reflecteren. Ook kan je jouw eigen pedagogische benadering beschrijven en beargumenteren en reflecteren op je eigen ontwikkeling als pedagogische professional. Tot slot kan je pedagogische kennis en vaardigheden in de praktijk inzetten ten behoeve van je ontwikkeling als pedagogische professional.

Portfolio + Reflectieverslag lesgeven