Presentie van de islam in de 21ste eeuw en missiologie

In deze onderwijseenheid staat het ‘zichtbaar’ worden van islam – in Europa en in het bijzonder in Nederland, centraal. “Missiologie”, met andere woorden Tablîgh of Da’wâ, in de 21ste eeuw vraagt om een wetenschappelijke benadering. De vraag is wat dat betekent voor de Nederlandse samenleving en voor moslims zelf.

Periode:
4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

In deze onderwijseenheid staat het ‘zichtbaar’ worden van islam – in Europa en in het bijzonder in Nederland, centraal. “Missiologie”, met andere woorden Tablîgh of Da’wâ, in de 21ste eeuw vraagt om een wetenschappelijke benadering. De vraag is wat dat betekent voor de Nederlandse samenleving en voor moslims zelf. ‘Bekeren’ en ‘bekeerd worden’ krijgt daarbij volop aandacht. Deze onderwijseenheid omvat kennis van, en inzichten over de ‘waarom’ van mensen die zich bekeren tot een bepaalde religie, of zich afkeren van een religie, in het bijzonder met betrekking tot Islam. Als theoloog krijgt je te maken met vragen rondom bekering. Het kan voorkomen dat je gevraagd wordt om ‘nieuwe moslims’ of ouders/familie van ex-moslims te begeleiden. Inzicht in de psychologie van bewerkingsprocessen helpt om de betreffende begeleiding professioneel te kunnen uitvoeren. Deze onderwijseenheid draagt bij aan het leren participeren in een humane samenleving, met respect voor ieders proces in het zoeken naar een levensoriëntatie – religieus of seculier geworteld.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid heb je de nodige theoretische kennis met betrekking tot da’wa, tablîgh, (evangelisatie, missie) en de rollen van dâ‘î, murshid, muballigh (missionaris, zendeling). Je kunt de moeilijkheden en uitdagingen van Da‘wâ in de 21ste eeuw benoemen. Je kunt inzicht geven in de sociologische en psychologische aspecten van bekeringsprocessen, hoe om te gaan met nieuwe, respectievelijk ex-moslims (murtad) en hun familieleden.

Portfolio en een Vlog