Project in de zorg - Islamitisch theoloog als geestelijk verzorger

Als toekomstige geestelijk verzorger kun je werken in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, psychiatrische instelling, bejaardentehuis. Ook kun je te werk gaan bij een jongeren detentiehuis, gevangenis of defensie. In deze onderwijseenheid oefen je in de belangrijkste taken van dit beroep zodat je een duidelijk beeld kunt krijgen hoe jij in de toekomst als imam of geestelijk verzorger het beroep zult uitoefenen.

Periode:
1

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Als toekomstige geestelijk verzorger kun je werken in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, psychiatrische instelling, bejaardentehuis. Ook kun je te werk gaan bij een jongeren detentiehuis, gevangenis of defensie. In deze onderwijseenheid oefen je in de belangrijkste taken van dit beroep zodat je een duidelijk beeld kunt krijgen hoe jij in de toekomst als imam of geestelijk verzorger het beroep zult uitoefenen.

Je zoekt contact met een instelling waar een geestelijk verzorger werkt (een ziekenhuis, verpleeghuis, of andere zorginstelling). Je gaat in gesprek op welke wijze jullie kunnen bijdragen aan het helpen van mensen met een duidelijke hulpvraag. Je gaat verschillende cliënten interviewen en probeert daarmee de diepte in te gaan. Jouw medestudent observeert dat gesprek, en geeft jou na afloop feedback. Bij de volgende cliënt wisselen jullie van rol. M.b.v. de dialoog met de cliënten probeer je jouw rol als islamitisch theoloog in te zetten om de ander te helpen. Als ondersteuning ontvang je lessen over assertiviteit en stressmanagement, leer je hoe je goed moet interviewen, en hoe je de theologische dialoog kunt aangaan.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je via een videoweergave laten zien dat je een levensbeschouwelijke gesprek kunt voeren. Je laat zien wat het verschil is tussen een levensbeschouwelijke gespreksvoering en preken, lesgeven en tabligh (uitnodigen).

Video