Project in een buurt - Islamitisch theoloog als verbinder

Als je gemeenschapsleven op buurtniveau vanuit islamitisch perspectief wilt bevorderen, ga je in gesprek met diverse stakeholders zoals de buurtbewoners en hun organisaties.

Periode:
3+4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Als je gemeenschapsleven op buurtniveau vanuit islamitisch perspectief wilt bevorderen, ga je in gesprek met diverse stakeholders zoals de buurtbewoners en hun organisaties. Door stapsgewijs de werkzaamheden die nodig zijn aan te pakken, ga je, door middel van samenwerking, een verbetering van jouw werkpraktijk bedenken en daarbij ook een richting aangeven voor de implementatie. Deze werkzaamheden zijn belangrijk want vanuit jouw inbreng als islamitisch theoloog kun jij betrokkenen stimuleren tot een zelfbewuste positionering binnen hun leefomgeving. In verschillende wijken leeft een grote groep bewoners op of onder het bestaansminimum. Er is niet alleen economische armoede. Grote groepen bewoners ontberen een opleiding, het inzicht in het functioneren van instellingen maar missen ook netwerken om participatie in de samenleving te intensiveren. Het onderzoek laat ook zien dat de meeste mensen bezig zijn om te overleven en nog veel sociale weerbaarheid missen. Daarbij spelen gezondheidsklachten als belemmerende factor in de participatie. De weerbaarheid van veel bewoners van desbetreffende wijken is zwak en gering of ontbreekt ten enenmale. Deze weerbaarheid heeft een duidelijke sociaal-economisch aspect.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kunnen jullie laten zien hoe jullie de community development op buurt- en stadsniveau hebt aangepakt en daarbij hebt gefaciliteerd dat de buurtbewoners empowered zijn. Dat betekent dat jullie interventie en begeleiding heeft bijgedragen aan de psycho-sociale weerbaarheid van buurtbewoners en dat ze regie over hun buurt en leefomgeving krijgen. Jullie weten zowel moskee├źn en aanverwante organisaties en hun gemeenschap op buurtniveau als betrokken stakeholders zoals niet islamitische buurtorganisaties, gemeente en andere relevante actoren aan je project te binden door jullie kennis van actuele vraagstukken die binnen het sociale domein spelen.

Documentaire