Project in het onderwijs -
Islamitische theoloog als leerkracht

Als leerkracht moet je lessen kunnen ontwikkelen en aanbieden en leerlingen kunnen activeren en motiveren om tot leerresultaten te komen. Daarnaast is het belangrijk dat je als leerkracht zelfkennis hebt en kunt reflecteren op het gegeven onderwijs.

Periode:
3/4

Studiebelasting:
6 EC

Leerresultaat:

Als leerkracht moet je lessen kunnen ontwikkelen en aanbieden en leerlingen kunnen activeren en motiveren om tot leerresultaten te komen. Daarnaast is het belangrijk dat je als leerkracht zelfkennis hebt en kunt reflecteren op het gegeven onderwijs. Ook is het belangrijk goed te kunnen communiceren, zowel met directie, met andere leerkrachten als met de leerlingen en hun ouders. Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen en wordt de kans op goede resultaten vergroot.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je op basis van de kaders, missie en visie van een school en observaties in de klas een les uitvoeren en evalueren. Daarbij kun je het gesprek aangaan met de leraar en het team over de inhoud en de werkwijze van jouw lessen. Op basis van jouw reflectie op het project aan de hand van een reflectiemodel, verkregen feedback en de literatuur kun je jouw onderwijsactiviteiten verbeteren.

Portfolio + Reflectieverslag lesgeven