Psychologie van religie

Psychologie is een wetenschap die het gedrag van mensen bestudeert vanuit processen die zich binnen de menselijke persoon voltrekken. Als islamitisch theoloog is het van groot belang om te weten wat de achtergrond van de ander is, om diens context te begrijpen en om van daaruit te werken aan verdere ontwikkeling van de persoon.

Periode:
1

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Psychologie is een wetenschap die het gedrag van mensen bestudeert vanuit processen die zich binnen de menselijke persoon voltrekken. Als islamitisch theoloog is het van groot belang om te weten wat de achtergrond van de ander is, om diens context te begrijpen en om van daaruit te werken aan verdere ontwikkeling van de persoon. Daarbij is het belangrijk om vanuit een psychologisch perspectief te kijken naar een persoonlijk levensverhaal en dit verhaal te analyseren met betrekking tot zingeving en religie. Hierbij zullen verschillende vragen over de relatie tussen de mens (zelf) en religie worden beantwoord vanuit een islamitisch kader.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je een persoonlijk levensverhaal analyseren vanuit een psychologisch perspectief; bijvoorbeeld hoe het komt dat religie voor de ene persoon een bron van kracht en steun is en voor de ander een last lijkt te zijn.

Portfolio (100%)