Qur’an exegese (Usul at-Tafsir)

Velen vinden het erg lastig om de Qur’an te begrijpen. De taal die de Qur’an gebruikt is namelijk niet toegankelijk voor iedereen. Als islamitisch theoloog wordt van je verwacht dat je de Qur’an correct kan lezen (met tajdwid), inhoudelijk begrijpt en pedagogisch en didactisch over kan dragen.

Periode:
3

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Velen vinden het erg lastig om de Qur’an te begrijpen. De taal die de Qur’an gebruikt is namelijk niet toegankelijk voor iedereen. Als islamitisch theoloog wordt van je verwacht dat je de Qur’an correct kan lezen (met tajdwid), inhoudelijk begrijpt en pedagogisch en didactisch over kan dragen. Qur’anexegese (Usul at-Tafsir) focust op de verschillende methodes van interpretatie van de Qur’an zodat je als islamitische theoloog jezelf maar ook anderen door de Qur’an laat inspireren.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je de belangrijkste aspecten van Tafsir beschrijven zoals; ontstaansgeschiedenis van at-Tafsir, de belangrijkste geleerden, redenen voor verschillende soorten Tafsirwerken. Ook kun je antwoord geven op kritiek die geleverd wordt op Tafsir.

Portfolio