Rechtsmethodologie (Usul al-Fiqh)

Veel moslims verantwoorden hun handelen aan de hand van wat de islam voorschrijft. Wat de islam voorschrijft wordt in de meeste gevallen verwoord door islamdeskundigen zoals een imâm, faqîh, mufti, qâdî of een mudjtahid.

Periode:
4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Veel moslims verantwoorden hun handelen aan de hand van wat de islam voorschrijft. Wat de islam voorschrijft wordt in de meeste gevallen verwoord door islamdeskundigen zoals een imâm, faqîh, mufti, qâdî of een mudjtahid. In de praktijk komen de uitspraken van de geleerden niet altijd overeen. Er zijn genoeg uitspraken over bepaalde zaken die zeer uiteenlopen. Volgens de ene is bijvoorbeeld het bespelen van een muziekinstrument harâm (verboden) volgens de andere mubâh (toegestaan). Hoe is het mogelijk dat geleerden beiden beweren dat wat zij zeggen het voorschrift van de islam is? Als islamitisch theoloog is het belangrijk om te weten vanuit welke methode de geleerden tot een conclusie komen (Fatwâ uitspreken). Op basis van deze kennis kun je in jouw werkveld mensen adviseren vanuit een islamitisch verantwoorde uitspraak.

Leeruitkomst:

Na deze onderwijseenheid kun je de belangrijkste aspecten van Usûl al-Fiqh beschrijven zoals: ontstaansgeschiedenis van Usûl alFiqh, de verschillende rechtsscholen, redenen voor verschillende fatwa’s en hoe omgegaan wordt met de verschillende bronnen.

Portfolio