Samenwerkingspartners

IUA hecht veel waarde aan de samenwerking met het werkveld en andere onderwijsinstellingen. Door deze samenwerking verbeterd IUA de kwaliteit van haar onderwijs en stelt zicht ten dienst voor de samenleving.

IUA werkt samen met:

CMO

CMO

De ISBO

De ISBO

EMB

Executief van de
moslims van België

FONTYS

Fontys Hogeschool
Theologie
Levensbeschouwing

SPIOR

Spior

IIUM

International Islamic University Malaysia

USM

Universiti Sains Malaysia

UVH

Universiteit
voor Humanistiek

IKCU

Izmir Kâtip
Çelebi Üniverisitesi