Sociologie van religie

Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven. Sociologie van religie bestudeert de relatie tussen godsdienst en samenleving. Het is van belang dat een islamitische theoloog naast kennis en inzicht in de theologische bronnen ook inzicht heeft in de betekenis en de functie van godsdienst met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken in de verschillende werkvelden. Deze verbinding tussen theologie en samenleving maakt dat je als islamitisch theoloog jouw werkveld kunt helpen innoveren.

Periode:
4

Studiebelasting:
3 EC

Leerresultaat:

Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven. Sociologie van religie bestudeert de relatie tussen godsdienst en samenleving. Het is van belang dat een islamitische theoloog naast kennis en inzicht in de theologische bronnen ook inzicht heeft in de betekenis en de functie van godsdienst met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken in de verschillende werkvelden. Deze verbinding tussen theologie en samenleving maakt dat je als islamitisch theoloog jouw werkveld kunt helpen innoveren.

Leeruitkomst:

Na de onderwijseenheid kun je verschillende aspecten van de relatie tussen godsdienst en de samenleving beschrijven en het ontstaan en de ontwikkelingsfasen van de menselijke beschavingen en de rol van groepssolidariteit daarin te verklaren.

Portfolio