Steun IUA

Vanuit Islamitische traditie levert de IUA een bijdrage aan de ontwikkeling van een humane en veerkrachtige samenleving.

De islamitische gemeenschap in Europa heeft kaders nodig die een brug kunnen slaan tussen het rijke islamitische historische verleden en de huidige Europese context. Met de opleidingen van IUA willen we deze toekomstige kaders opleiden die zich niet alleen inzetten voor de islamitische gemeenschap, maar dienstbaar zijn voor de hele samenleving. IUA zal komende decennia een kweekvijver functie vervullen om de leiders van de toekomst op te leiden.

IUA wordt niet bekostigd door de overheid. Dankzij de inkomsten uit collegelden, donaties en giftes kan de IUA hoogwaardig onderwijs verzorgen.

Word donateur van de IUA om een steentje bij te dragen aan het beter begrijpen van de islam in Nederland.

Mede dankzij uw gift kunnen wij onze onderwijsinstelling in stand houden en;

Steun IUA

IBAN: NL17 INGB 0008 5815 95 ten name van Stichting IUA.

Anbi