Veelgestelde vragen

De opleidingen van de IUA zijn nieuwe opleiding die op dit moment nog niet zijn erkend door de NVAO. De opleidingen worden ingericht volgens de standaarden van de NVAO. Zodra een eerste onderwijscyclus is afgerond dienen wij een aanvraag in voor erkenning. Volgens de planning dienen we in 2022 een aanvraag in voor de opleiding Master Islamitische theoloog.

De opleidingen worden echter wel ondersteund door de ISBO, de landelijke koepelorganisatie van islamitische basisscholen in Nederland, het CMO (Contactorgaan van Moslims en Overheid) en de Executieve van Moslims van België (EMB).

De NVAO zal de opleiding beoordelen na de eerste afgeronde onderwijscyclus. Ondanks dat wij ons onderwijs op HBO-niveau inrichten kunnen er door de accreditatiecommissie verbeterpunten uit komen. Mochten deze verbeterpunten inhouden dat de reeds afgestudeerden bepaalde onderwijseenheden opnieuw zouden moeten doen dan zorgt de IUA ervoor dat zij deze kosteloos kunnen behalen zodat het diploma alsnog erkend kan worden. De studenten die afstuderen vanaf het moment dat de opleiding geaccrediteerd is, zullen een erkend diploma ontvangen.

Een student bij de IUA heeft geen recht op studiefinanciering van DUO. De IUA geeft studenten die de lasten van de studiekosten niet kunnen dragen wel de mogelijkheid om een studiebeurs via de IUA zelf aan te vragen. De voorzitter van het college van bestuur bepaalt per aanvraag of de student voor een beurs in aanmerking komt. Het aantal studenten die voor een beurs in aanmerking kunnen komen hangt ook af van de hoeveelheid aan donaties en giften die de IUA ontvangt. De beurs bestaat uit 40% voorlopige lening (deze wordt omgezet in een gift bij het behalen van de studie) en 40% is een renteloze lening die terugbetaald moet worden over een periode van 5 jaar na het behalen van de studie. Voor elke student geldt een minimale eigen bijdrage van 20% per collegejaar.

Deeltijd bachelor niveau: Zaterdag
Voltijd bachelor niveau: Zaterdag + Woensdag
Pre-master deeltijd keuze uit: zaterdag (online of fysiek mogelijk) of online maandagavond 17:30 - 22:00 en woensdagavond 18:30 - 21:30
Pre bachelor: Woensdag

Ja, IUA wil de studenten voorbereiden op de praktijk in het toekomstige werkveld. Meer informatie over stages kun je in de opleidingsgids terugvinden.

Nee, je kan het hele jaar door je aanmelden voor bepaalde vakken. Wil je een opleiding volledig volgen dan is een start in september sterk aanbevolen.

Er is geen aanwezigheidsplicht. *Het kan wel voorkomen dat je als opdracht hebt gekregen dat je een presentatie moet geven voor de klas welke mee kan tellen voor de eindbeoordeling. Dit wordt van te voren vermeld hiervoor dien je wel aanwezig te zijn in de klas. Er zijn voor deze toetsonderdelen ook herkansingsmogelijkheden.

Er is een jaarplanning gemaakt zodat het duidelijk is voor de student op wanneer de lesweken, toetsweken, herkansingsweken en vakanties/ feestdagen zijn. Daarnaast wordt er per periode (een schooljaar bestaat uit 4 periodes) een rooster vastgesteld met de lestijden en toetsmomenten. Voor elke onderwijseenheid wordt er een studiehandleiding gepubliceerd op het studentenportaal met daarin: de Inleiding en inhoud, Toelatingsvoorwaarden, Studiebelasting, Competenties, Kennisbasis, Leerdoelen, Onderwijsactiviteiten, Studiemateriaal, Werkwijze: opmerkingen, afspraken en consequenties, Toetsing en Toetscriteria die bij deze onderwijseenheid horen. Bij een aantal vakken wordt ook wekelijks de powerpointpresentatie en hand-outs geüpload via het studentenportaal.

Met het diploma van onze lerarenopleiding islamgodsdienst kun je aan de slag als leerkracht op een islamitische basisschool en voortgezet onderwijs. Zodra IUA is geaccrediteerd kun je ook bij niet islamitische basisscholen aan de slag als leraar levensbeschouwing. Met het diploma van onze opleiding imam / islamitisch geestelijkwerker kun je bij zorginstellingen aan de slag als geestelijk werker of bij moskeeën werken als een imam. Met het diploma van onze masteropleiding kun je aan de slag in een van de zeven werkvelden zoals omschreven in de werkveldbeschrijving. Dit document kun je terug vinden onder het kopje "Plannen en Verslagen".

Als je in het bezit bent van een mbo-4, havo- of vwo-diploma dan kun je starten met de opleiding. Ben je niet in het bezit van één van deze diploma’s dan kun je het 21+ toets maken. Als je een mbo-4, havo-of vwo-diploma hebt en je wilt onnodige vertragingen en teleurstellingen voorkomen, dan is het 21+ toets een mooie start. Voor de opleiding master islamitische theologie moet je in het bezit zijn van minimaal een bachelordiploma aangevuld met de afgeronde premaster Islamitische theologie.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door college- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten, schenkingen, erfstellingen en legaten (opbrengst van belegde middelen) (baten uit andere hoofde) erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. College- en cursusgelden zullen de komende drie jaar de stichting niet financieel in stand kunnen houden. Dit betekent dat IUA de komende drie jaar voor een groot deel afhankelijk is van giften, schenkingen en eventueel sponsorgelden.

Er wordt geen les gegeven vanuit een specifieke stroming. Tijdens de lessen worden verschillende stromingen van de islam en andere religies behandeld. De achtergrond van de moslimdocenten is soennitisch.

Het docententeam van de IUA bestaat uit docenten die een ruime ervaring hebben in het doceren op HBO / WO niveau. Voor een uitgebreide beschrijving van ons docenten team bekijk onze teampagina.

Je kunt je inschrijven via het formulier op de website www.i-ua.nl/inschrijven Alleen digitale inschrijvingen kunnen verwerkt worden door de administratie.

IUA organiseert lezingen, cursussen, debatten en neemt deel aan beurzen.

De Jan rebelstraat is bereikbaar per OV met bus 61 en tram 17. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Meer informatie?

Wil je meer weten, kom dan naar één van onze informatiemiddagen. Natuurlijk kun je ons ook e-mailen. Dat kan via info@i-ua.nl

Extra info

*De opleidingen worden ingericht volgens de standaarden van NVAO. Zodra wij een eerste onderwijscyclus hebben afgerond dienen wij een aanvraag in voor erkenning.